top of page

D5 - Bufagong

D5 -0. Info

D5 -1. Genbu

D5 -2. Guobu

D5 -3. Tuibu

D5 -0 Info Bufagong
02:17
D5 -1.1 Grundschritt - Genbu Jibengong
07:48
D5 -1.2 Push - Genbu Jibengong
05:08
D5 -1.4 U-Push - Genbu Jibengong
04:42
D5 -1.6 Doppelschlag - Genbu Jibengong
06:51
D5 -2.1 Grundschritt - Guobu -Jibengong
12:33
bottom of page